AAR Turcja tj King Asander return :)

Temat na forum 'HoI II - AARy' rozpoczęty przez Asander, 2 Kwiecień 2005.

Status Tematu:
Zamknięty.
 1. Asander

  Asander Nowy

  Trochę Historii
  (Okres powstawania państwa Tureckiego.Nie bede sie bawil w cała historie bo nie o to tu chodzi :))

  [​IMG]

  Narodziny i rozwój państwa Osmanów
  (1280-1517)

  Upadek autorytetu konijskich Seldżuków przyniósł w efekcie usamodzielnienie się pomniejszych państewek w Anatolii, zależnych dotychczas do sułtana Rumu. Niektóre z tych państewek zachowały charakter plemienny, inne utworzyły się wokół charyzmatycznych wodzów. Na zachodzie Anatolii największe znaczenie uzyskały emiraty Menteşe (stolica w Mugli), Aydin i Suruhan (stolica w Menisie).

  Prowadziły one ożywiony handel z Wenecją. W centrum półwyspu najpotężniejsze było księstwo Germiyan, zaś na południu urośli władcy Karamanii, którzy z czasem sięgnęli po seldżucką stolicę - Konyę. Największą karierę zrobiło jednak małe państewko położone przy samej granicy z Bizancjum, założone przez tureckiego wodza Osmana.

  Skromne początki i organizacja państwa - 1280-1360

  Ojciec Osmana, Ertogrul, przybył do Anatolii w czasie najazdów mongolskich, uzyskując od seldżuckiego sułtana Ikonium, Ala ad-Dina Kej-Kubada I (1219-1239) pastwiska zimowe w rejonie Sögüd (koło Bursy). Jako seldżucki lennik prowadził on ciągłe walki z Bizancjum. Syn jego Osman (wciąż na służbie sułtana Ikonium) rozpoczął budować w Bitynii własne państewko. Ok. 1300 r. Osman rozpoczął bicie własnej monety oraz nakazał wymieniania własnego nazwiska w piątkowej modlitwie (chatbie).

  W 1301 r. w bitwie pod Nikodemią zadał klęskę wojskom bizantyjskim, ale Katalończycy Rogera de Flor zdołali wyprzeć go z azjatyckich posiadłości cesarza. Tymczasem seldżucki sułtanat Ikonium rozpadł się na ok. 10 księstw. Wtedy to państewko Osmana uzyskało niezależność. Jeszcze za życia Osmana w 1326 r., jego syn i następca Orchan wkroczył do bizantyjskiej Brusy, czyniąc z niej pierwszą stolicę przyszłego państwa. W 1330 r. zdobył Niceę (dawną stolicę Laskoriosów i Paleologów). W siedem lat później padła Nikodemia.

  W połowie XIV w. Orchan w mieszał się w bizantyjską wojnę domową, uzyskując rękę greckiej księżniczki Teodory i pierwsze zdobycze na Bałkanach. Do zajętego w 1354 r. Gallipoli (tur. Gelibolu) dołączył wkrótce Adrianopol (tur. Edirne), zajęty w 1361 r. przez syna Orchana, Sulejmana i podniesiony do rangi drugiej, obok Brusy, osmańskiej stolicy.

  Pierwsze wielkie podboje - 1360-1402 narodziny potęgi

  Podboje tureckie 1280-1389

  [​IMG]
  Właściwe podboje tureckie rozpoczęły się wraz ze śmiercią Orchana (1359 lub 1362). Kiedy władza przeszła w ręce jego młodszego syna, znakomitego wodza i organizatora Murada. Za panowania tego sułtana Turcy podjęli dalszą ekspansję na Bałkanach - zajęli i zhołdowali ziemię Tracji, część Macedonii i Bułgarii: 1363 - zdobyto Filipopolis (Płowdiw) i Starą Zagorę, w 1365 roku car Bułgarii przyjął jego zwierzchnictwo. W 1371 r. Murad pokonał pod Maricą króla Serbii - Wukaszyna (1366-1371). W wyniku tego zwycięstwa Turcy zajęli całą Macedonię.

  Stało się jasne, że turecka ekspansja będzie kontynuowana. W 1382 r. Turcy zdobyli Sofię, w 1386 r. Nisz, a w 1387 r. po czterech latach oblężenia - Tesaloniki. Ban Bośni (potem król) Twertko I (1353-1391) wezwany został przez księcia Serbii Lazara (1371-1389) na pomoc przy konstruowaniu koalicji antytureckiej. Korzystając z zaangażowania Murada I (wojna z emiratem Karamanii) uderzyli oni na tureckie załogi w Macedonii i znaczną ich część wycięli i odnieśli sukces w bitwie pod Plocznik.

  Na wieść o tym sułtan porzucił wojnę azjatycką i ruszył na Bałkany. W 1388 r. Turcy zdobyli Tyrnowo. Pozostawiając na tronie upokorzonego cara Iwana Szyszmana. W Serbii, na Kosowym Polu 15 czerwca 1389 r. doszło do bitwy. Serbowie zostali rozbici, mimo że jeden z ich rycerzy dostał się do obozu tureckiego i zabił sułtana. Doprowadziło to do wasalnego uzależnienia Serbii. Jeszcze na polu bitwy władzę objął syn Murada, Bajezid I "Ildirim" ("Błyskawica").

  1450r.
  [​IMG]

  Kontynuował on podboje ojca: w 1390 roku zdobył Filadelfię - ostatnie bizantyjskie miasto w Azji Mniejszej, w 1393 r. wkroczył zbrojnie do Bułgarii i zdobył stolicę - Tyrnowo i tym samym zlikwidował cesarstwo bułgarskie Iwana Szyszmana. Ostateczny podbój ziem bułgarskich trwał cztery lata do 1396 r., kiedy to zajęto ostatni i autonomiczny skrawek ziemi bułgarskiej - tzw. królestwo widyńskie Iwana Stracimira. I te nowe nabytki weszły w skład państwa tureckiego. W Anatolii Bajezid włączył do swego państwa ziemie pomniejszych tureckich emirów. Zakończył ostateczny podbój emiratu Karamanii. Przystąpił do oblężenia Konstantynopola.

  Tak gwałtowny wzrost nowej potęgi zaniepokoił sąsiadów. Wprawdzie antyosmańska wyprawa krzyżowa Zygmunta Luksemburskiego zakończyła się w 1396 r. klęską pod Nikopolis, ale w 1402 r. nadeszło miażdżące uderzenie ze strony wschodu. W bitwie pod Ankarą wojska Timura (Tamerlana), wspomagane przez anatolijskich rebeliantów, rozgromiły armię osmańską, biorąc do niewoli samego sułtana (nigdy już nie odzyskał on wolności). Klęska ta, o mało nie doprowadziła do upadku państwa Osmanów.

  Odrodzenie potęgi osmańskiej - 1402-1451 kontynuacja podbojów

  1500 r.
  [​IMG]

  Pomiędzy uwolnionymi synami Bajezida wybuchły walki. Zwycięsko z nich wyszedł Mehmed Celebi. Zjednoczył on w 1413 r. ojcowiznę. Za jego panowania i jego następcy Murada II, Osmanowie ponownie zdobyli w 1430 r. Tesaloniki, a w 1439 r. wkroczyli do Serbii, wypędzając stamtąd węgierskiego lennika - despotę (księcia) Jerzego Brankowicza (1427-1456). Odpowiedzią na to była wyprawa Władysława Jagiellończyka w głąb osmańskich ziem, która jesienią 1443 r. dotarła aż pod Sofię.

  Zagrożony z dwóch stron (od wschodu przez beja Karamanii) Murad II przystał wiosną 1444 r. na zawarcie korzystnego dla Węgier traktatu, zwanego potocznie choć mylnie segedyńskim. Zerwanie traktatu przez stronę węgierską doprowadziło do wyprawy i klęski wojsk chrześcijańskich w 1444 r. pod Warną. Fiasko wyprawy warneńskiej przypieczętowało los Bizancjum.

  Do ostatecznego oblężenia i szturmu na Konstantynopol doszło za kolejnego władcy osmańskiego, sułtana Mehmeda II, zwanego zdobywcą (tur. "Fatih"). Po wkroczeniu 29 V 1453 r. do dawnej siedziby rzymskich cesarzy Mehmed przyjął tytuł "cesarza Rzymu" i obrał Konstantynopol na swoją nową stolicę. Świątynia Mądrości Bożej przekształcona została w sułtański meczet Aya Sofya, a w jego pobliżu rozpoczęto budowę pałacu Topkapi.

  W następnych latach Mehmed II systematycznie podbijał nowe tereny: w 1460 r. - Peloponez, w 1463 r. - Bośnię, w 1468 r. ostatecznie zlikwidował emirat Karamanii, również w 1468 r. zajął Albanię, a w 1475 r. cesarstwo Trapezuntu. Nie powiodły się natomiast oblężenie Belgradu (1456) i Rodos (1480). W polityce wewnętrznej Mehmed II chętnie opierał się na doradcach chrześcijańskich (zwłaszcza greckiego pochodzenia), ukrócając w ten sposób wpływy tureckich rodów arystokratycznych. Przeprowadził kontrolę licznych fundacji pobożnych (wakfów), dokonując sekularyzacji ich dóbr. Mehmed II był otwarty na nowinki techniczne, zwłaszcza w zakresie inżynierii wojskowej.

  Po śmierci Mehmeda II i wstąpieniu na tron jego syna Bajezida II (1481-1512) wybuchła wojna domowa pomiędzy synami Mehmeda II. Zakończyła się ona porażką i ucieczką na Rodos - pokonanego pretendenta Dżema, który aż do śmierci w 1495 r. zagrażał bratu jako zakładnik najpierw w rękach Joanitów a następnie Papieża. Te wydarzenia jak i bardziej pokojowy charakter nowego władcy Bajezida II zaowocowały przyjaznymi stosunkami z Zachodem i spowodowały wysłanie w 1484 r. floty osmańskiej na podbój portów czarnomorskich - Biołogrodu i Kilii.

  Podboje tureckie 1280-1480Spowodowało to wywołanie konfliktu z hospodarem Mołdawii i jego lennym zwierzchnikiem - królem Polski. Podjęta w 1497 r. przez Jana Olbrachta wyprawa zakończyła się klęską w lasach Bukowiny. Po śmierci Dżema Bajezid II wznowił konflikt z Zachodem, zajmując w 1503 r. weneckie porty - Koron i Modon (Peloponez). W polityce wewnętrznej Bajezid II wrócił do opierania się na starych tureckich rodach oraz duchowieństwie muzułmańskim. Zwrócił im część wcześniej skonfiskowanych wakfów. Taka polityka Bajezida II spowodowała czynny opór dotychczasowych właścicieli ziemskich i wywołała bunt pod przewodnictwem jego syna - Selima. W 1512 r. zmusił on ojca do abdykacji. W 1514 r. armia Selima I wyruszyła przeciwko Safawidom (Persja) i pokonała ich wojska w bitwie na równinie Čaldiran (na wschód od jeziora Wan).

  Selim zajął stolicę safanidzką - Tebriz rozciągając władzę Imperium na rozległe obszary wschodniej Anatolii (zamieszkałe przez Kurdów). W 1515 r. Selim I zwrócił się przeciwko egipskim Mamelukom. W zwycięskiej bitwie na równinie Mardż Dabik (koło Aleppo) pokonał ich, a w 1517 r. cały Egipt znalazł się we władaniu Turków. W tym samym roku zajął Syrię. Stając się w przeciągu dwóch lat władcą Kairu, Damaszku, Jerozolimy, Medyny i Mekki. W ten oto sposób Imperium Turków Osmańskich przeistaczyło się z potęgi europejskiej w potęgę światową o mocarstwowym znaczeniu.

  (Żeby nie było: źródło )


  Droga ku wojnie!

  Normalny/Agresywny

  [​IMG]

  Dnia 31 Grudnia 1935 roku objąłem tron Turecki. Miałem być nadzieją na nowy rok i na nowe -być może- lepsze czasy dla państwa. Po całym dniu obchodów na moją cześć -w tym koronacji- 1 Stycznia 1936 roku rozpocząłem prawdziwe panowanie.

  Kim jestem?-zapytacie- moja przeszłość nie jest teraz ważna, ważne jest to co da nam przyszłość i to co ja mogę zaoferować naszemu państwu. Moim przodkiem był Asander, król Bosforu i zachodnich wybrzeży Turcji. Moja matka nadała mi jego imie, w nadzieji że nie tylko odzyskam tron, ale także poprowadze państwo do zwycięstwa i potęgi, jaką było za czasów Osmańskich.

  01.01.1936

  Postanowiłem zwołać zebranie rządu. Chciałem się zapoznać z wszytkimi ministrami.W końcu razem z nimi będe prowadził państwo Tureckie do świetności! Większość z nich zrobiła na mnie duże wrażenie.Nie są tak opaśli, źli i skorumpowani jak to mi wielu opowiadało.Wręcz przeciwnie, wydają się być zdecydowani, mądrzy i -co najważniejsze- są patriotami.

  Aktualny rząd
  [​IMG]

  Szef rządu

  Mustafa Ismet
  Nieodpowiedni człowiek na nieodpowiednim stanowisku.Niezbyt kulturalny, niezbyt inteligentny, ale za to lojalny i potrafi pomóc w cięzkiej sytuacji.

  Minister spraw zagranicznych

  Tewfik Rüstü Aras
  Prosty lecz inteligentny i mądry człowiek. Ma twarde spojrzenie na świat. Dla niego białe jest białe, a czarne jest czarne.

  Minister zbrojeń


  Zekai Apaydin
  Wspaniały człowiek.Potrafi zarządzać gospodarką kraju, jest kompetentny, uczciwy, mądry, lecz niestety w sprawach militarnych nie będę mógł zwrócić się do niego po poradę.

  Minister bezpieczeństwa

  Sükrü Kaya
  Cały naród go kocha. Ma mnóstow charyzmy, człowiek który pośmieje się, a za chwile będzie prowadził rozmowę o bardzo poważnych sprawach. Można by powiedzieć "Dobry duch narodu".

  Szef wywiadu

  Sükrü Ali Ogel
  Specjalista ds. przemysłowych.Czuję że bardzo mi pomoże w ciężkich sytuacjach, chociaż nie mam zbyt wielkiego pojęcia co on robi na stanowisku szefa wywiadu...

  Szef Sztabu

  Fevzi Cakmak
  Szkoła obrony.Będzie dobrym doradcą w sytuacjach krytycznych, gdy nie będziemy mogli prowadzić wojny ofensywnej, a będziemy zmuszeni bronić się.

  Dowódca wojsk lądowych

  Mehmet Nuri Yamut

  Człowiek o wielkich planach i wspaniałych pomysłach, jak skutecznie bronić ojczyzny i w razie ofensywy, jak skutecznie osłabić wroga.Mówił mi że stawia bardziej na nasze możliwośći defensywne niż na możliwość dobreego ataku.

  Dowódca marynarki

  Mehmet Ali Üngen
  Bardzo miły lecz stanowczy, zarówno w decyzjach jak i w rozmowie. Uważa że kluczem do zwycięstwa na wodzie jest osłabienie zaopatrzenia okrętów, niszcząc bazy morskie.

  Dowódca sił powietrznych


  Ali Örlungat
  Stanowczy człowiek. Według niego niebo i ziemia muszą ze sobą współpracować aby wygrać. Mimo tego bardziej stąpa po ziemi, niż buja w chmurach.Za to go zaczynam cenić.

  Po rozmowie z nimi, dowiedziałem się że ich planami jest bardziej defensywna polityka wew. i zew. lecz w razie konfliktu, Turcja będzie w stanie skutecznie osłabiać wroga i zdobywać nowe terytoria. Głównym naszym atutem jest ukształtowanie naszego terenu które może nam pomóc w bronieniu ojczyzny gdy reszta wojsk walczy na froncie ofensywnym. Pocieszyło mnie to, bo z tego co widać, konfilkty w Europie są jawnym zagrożeniem, nie tylko samej Europy.

  Resztę dnia spędziłem na poznawaniu mojego nowego otoczenia, i nawiązywaniu kontaktów z nowymi ludźmi.Chcę być królem realnym, który włada krajem, a nie tylko marionetką w rękach innych. Pod koniec dnia wysłałem prośbę do Szefa rządu aby przygotował państwo do możliwości militarnego uczestnictwa w tych czasach (Lobby jastrzębi +1)

  02.01.1936

  Wstałem o 6 rano aby skontrolować sytuację wewnętrzno i zewnętrzno polityczną.
  Jak narazie politycznie jesteśmy bezpieczni.Mamy podpisane pakty o nieagresji z każdym naszym sąsiadem. Daliśmy też gwarancję niepodległości; Grecji, Jugosławii oraz Rumunii. Także nam wiele mocarst europejskich zagwarantowało niepodległość co pozwala nam w pewnym stopniu czuć się zabezpieczonymi.

  Sytuacja politczyna
  [​IMG]

  Gorzej przedstawia się sytuacja gospodarki.
  Brakuje nam stali a także może nas czekać konieczność importu ropy z innych krajów. Nasze fabryki są w opłakanym stanie. Nie dośc że mamy malo regionów uprzemysłowionych, to jeszcze w dodatku mamy przestarzałe narzędzia produkcyjne. Sytuacja dróg też nie wygląda dobrze. Co prawda dla obrony sytuacja ta jest dobra, lecz przemysł na tym cierpi.Wydłuża się czas dostarczania zaopatrzenia jak i zwiększają się koszty.
  Energia
  [​IMG]
  Stal
  [​IMG]
  Materiały rzadkie
  [​IMG]
  Pieniądze
  [​IMG]
  Potencjał przemysłowy
  [​IMG]

  O godzinie 13:00 przejżałem raporty dotyczące wykorzystania produkcji.
  O zgrozo! Ledwo nam starcza na zaopatrzenie wojska a o modernizacji i uzupełnieniach nie wspomnę. O produkcji nowych fabryk jak narazie nie mamy co marzyć. Będziemy musieli popracować nad unowocześnieniem przemysłu i zwiększeniu jego wydajności.Trzeba będzie importować stal i zaopatrzenie, wtedy odciążymy krajowy przemysł co da nam szanse produkcji nowych zakładów produkcyjnych.Trochę lepiej jest z technologiami, które opracowali nasi naukowcy.Lecz i tutaj trzeba wprowadzić wiele zmian.

  Wykorzystanie przemysłu
  [​IMG]

  Przmysłowa myśl techniczna

  [​IMG]

  Wsyłałem moje spostrzeżenia i pomysły do Szefa rządu a także do odpowiednich ministrów.
  Oto one:

   
 2. Asander

  Asander Nowy

  ZŁĄCZYŁO MI KURDE POSTY :((((
  [ Dodano: Sro Kwi 06, 2005 7:33 pm ]
  9:00 03.01.1936

  Przystąpiłem do przeglądania statystyk dotyczących wojsk.
  Nie spodziewałem się żadnych rewelacji ponieważ od dłuższego czasu nie było potrzeby zbrojnej ingerencji w jaki kolwiek konflikt, a co za tym idzie nie potrzeba było powoływać nowych dywizji do walki.

  Sytuacja przedstawia się następująco:

  Posiadamy:

  Jednostki Lądowe
  10 Dywizji Piechoty (Wszystkie uzbrojone wdg. standardów roku 1918)
  3 Dywizje Kawalerii (Wszystkie uzbrojone wdg. standardów roku 1918)
  1 Dywizje Strzelców Górskich (Uzbrojona wdg. standardów roku 1918)
  W tym: 2 Brygady Artylerii, 2 Brygady Przeciwlotnicze oraz 1 Brygada Przeciwpancerna
  [​IMG]

  Jednostki Wodne
  1 Krążownik Liniowy (Standardy 1918)
  1 Okręt Podwodny (Standardy 1918)
  1 Niszczyciel (Standardy 1918)
  2 Lekkie krążowniki (Standardy 1918)
  1 Transportowiec
  [​IMG]

  Jednostki Powietrzne
  1 Dywizja Myśliwców Przechwytujących
  1 Dywizja Bombowców Taktycznych
  [​IMG]

  Mapa Rozmieszczenia
  [​IMG]

  Znajdujemy się na 17 miejscu w tabeli potęg militarnych, sporządzonej przez Ministra Spraw Zagranicznych oraz Szefa Wywiadu.Jest to dość dobra pozycja.

  O godzinie 14:00 dostałem raport iż na unowocześnienie przemysłu została wybrana spółka Turkish Petroleum Company.Przystąpili oni natychmiast do opracowywania nowych technologii ulepszenia przemysłu.
  [​IMG]

  7:00 04.01.36

  Razem z Ministrem Spraw Zagranicznych oraz Szefem Rządu, postanowiliśmy rozpocząć ze Szwecją rozmowy na temat importu rudy żelaza.Ok. godz. 12:00 wylecieliśmy samolotem w stronę Sztokholmu. Na miejscu bylismy Ok. godz. 5:00 05.01.36. a o 11:00 rozpoczeliśmy debatę. Niestety rząd Szwedzki chciał podpisać umowę na niekorzystnych dla nas warunkach więc o 14:00 po uprzednim zawiadomieniu, wylecieliśmy w stronę stolicy ZSRR- Moskwy. Przybyliśmy tam o godzinie 22:15 i bez zbędnych ceregieli przystąpiliśmy do rozmów na temat umowy.Dość szybko doszliśmy z rządem Rosyjskim do porozumienia na korzystnych dla obu stron warunkach.
  Umowa handlowa z ZSRR
  [​IMG]


  13:35 06.01.36

  Wreszcie przylecieliśmy do Instambułu.Tam czekała na nas niezapowiedziana niespodzianka. Otóż delegacja z Junanu miała do zaproponowania bardzo dobrą umowę handlową.

  Umowa handlowa z Junnanem
  [​IMG]

  09:00 07.01.36 Podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu wolnego potencjału przemysłowego na uzupełnienia oraz modernizację naszych dywizji.Mimo ,iż przemysł działa mało wydajnie to nie możemy sobie pozwolić na marnowanie czasu, oraz nieużywanych do tej pory fabryk.Liczę że mimo to uzupełnienia oraz modernizacja pójdzie bez problemu.

  Wykorzystanie PP
  [​IMG]

  Tego dnia przyszedł do mnie Tewfik Rüstü Aras (Minister spr. Zagr. ) i nawiązał ze mną ciekawą rozmowę:

  Uch ale sie napisałem :p komentujcie i mówcie co mam zmieniać

  [ Dodano: Czw Kwi 07, 2005 9:55 pm ]
  Znów mi posty złączy pewnie :(((( nikt nie komentuje :(


  15.01.1936

  15.01.1936 Nasze decyzje już zaczynają odnosić skutek.Udało nam się zmodernizować dodatkową brygadę 3. Piyade Dagitim wyposażając ją w artylerię klasy średniej opracowanej wdg. doświadczeń 1 w. św. Zapewne da to nam przewagę ogniową w razie konfliktu lecz myślę że jest to nadal niewystarczający poziom uzbrojenia, więc w miarę możliwości postaram się przekonać rząd do opracowania nowych technologii zbrojeniowych; oczywiście po uprzednim osiągnięciu wyznaczonego poziomu technologii przemysłowych.
  [​IMG]

  21.01.1936
  Według doniesień prasowych, radiowych oraz raportu Ministra spr. zagr. o godz. 17:00 zmarł George V król Wielkiej Brytanii.Wysłałem kondolencje do rodziny zmarłego (oczywiście o charakterze dyplomatycznym).Zapewne jest to wielka strata dla narodu Brytyjskiego.

  27.01.1936 Dostałem wiadomość iż na granicy Turecko-Greckiej oraz Bułgarsko-Tureckiej zaobserwowano zwiększenie korpusów ochrony granic oraz przeprowadzono manewry wojskowe, zarówno po stronie Greckiej jak i Bułgarskiej.Wdg. Ministra Spr. Zagr. oraz Ministra bezpieczeństwa nie ma bezpośredniego zagrożenia.Możliwe że Bułgarzy i Grecy trenują wojska w trudnym terenie. Wysłałem także wytyczne do redaktorów naczelnych większych gazet oraz właścicieli stacji radiowych :

  [​IMG]


  01.02.1936
  Wywiad donosi: "Zanotowaliśmy manewry wojsk radzieckich na granicy Turecko-Radzieckiej.Przyczyny manewrów nie są nam znane.Przypuszczalny cel to wzmocnienie regimentów stacjonujących w Baku"

  04.02.1936
  Na naradzie generalnej podjeliśmy decyzję o zwiększeniu ilości strażników na granicy Turecko-Grecko-Bułgarskiej.Wysłaliśmy także dodatkową dywizje piechoty (7. Piyade Dagitim ) stacjonującą poprzednio w rejonie miasta Bursa.Są to jedynie środki zapobiegawcze abyśmy mieli czas zorganizowania obrony w razie konfliktu, chociaż wdg. Ministra bezpieczeństwa oraz Ministra spr. zagr. nie ma powodu do obaw.
  Przesunięcie wojsk
  [​IMG][​IMG]

  07.02.1936
  Wytyczne prasowe oraz radiowe:
  08.02.1936 List rządowy do jednego z redaktorów naczelnych
  Mimo że zrobiłem to z niechęcią, muszę pokazać że naprawdę rządze i nie mogę pozwolić aby mimo oficjalnego ostrzeżenia, ktoś tak ważny jak redaktor naczelny gazety, ignorował go.

  17.02.1936
  Według raportu Ministra spr. zagr. Hiszpańskie wybory wygrał Front powszechny.
  Tego dnia także, zwołaliśmy naradę.Według doniesień wywiadu oraz oficjalnego potwierdzenia przez Ministra spraw zagranicznych liczebność naszej armii znajduje się na 18 miejscu w rankingu światowym zaraz po armii Finlandzkiej.Nie jest to ani dobra ani zła wiadomość.Zmobilizowało nas to do podejmowania dobrych decyzji w sprawie przyszłej produkcji.Już teraz powinniśmy patrzeć w przyszłość i być gotowi na możliwą wojnę.

  Dostaliśmy także wyniki kontroli dziennego zużycia surowców:
  [​IMG]

  21.02.1936
  Polski rząd odrzucił postulat natychmiastowej zmiany ministrów

  26.02.1936
  Wdg. raportu spr. zagr. powstały w Japonii przewrót został krwawo stłumiony.To jest okropne co się dzieje na świecie.Myślę że sytuacja już teraz się zaostrza.

  30.06.1936
  Dostaliśmy oficjalny podarunek od ZSRR.Bardzo to miło z ich strony
  -napisałem w oficjalnym liście

  [​IMG]

  05.03.1936 Udało nam się zmodernizować brygadę artylerii.Zaczynają być widoczne postępy w tym kierunku! Tego samego dnia sporządzono raport na temat prac nad ulepszeniem przemysłu.Wdg. raportu prace idą bardzo sprawnie, a naukowcy są w połowie do osiągnięcia sukcesu.

  [​IMG]


  07.03.1936
  Według oficjalnych źródeł nastąpiło zajęcie Nardenii przez rzeszę niemiecką.Cóż za okropny akt przemocy!Podobo Wielka Brytania oraz Francja przygotowują się do możliwej wojny.

  14.03.1936 Raport Ministra Spr. zagr.
  15.03.1936 Zmodernizowano dywizję 1 Süvari Dagitim do poziomu średniej artylerii (standardy 1918)

  18.03.1936 Dostałem wiadomość od Tewfika Rüstü Arasa iż Włochy anektowały Etiopię.Czysty akt barbarzyństwa.Jak do takich sytuacji może dochodzić we współczesnym świecie!Uświadomiło mi to że jednak ludzkość nie dostała wystarczającej nauczki po 1 Wojnie światowej.Myślę że Turcja może czuć się zagrożona...

  [​IMG]

  20.03.1936 W rejonie Morza czarnego przeprowadzone zostały manewry treningowe okrętów pod dowódctwem Wiceadmirała Üngena.

  30.03.1936 Raport MSZ
  25.04.1936 Raport MSZ
  29.04.1936
  Znów otrzymaliśmy dar dyplomatyczny od ZSRR.Nasze stosunki ze Związkiem Radzieckim powoli się ocieplają.Do tego przyjazna umowa handlowa podpisana na początku tego roku.

  Tego samego dnia podpisaliśmy z Niemcami umowę handlową korzystną dla obydwu państw.

  Umowa
  [​IMG]

  01.05.1936

  Zwołałem radę narodową.Rozmawialiśmy na temat sytuacji zagranicznej

  -brzmiały słowa Szefa Rządu na koniec debaty.Szczerze mówiąc podpubowały mnie na duchu.

  22.06.1936
  Raport MSZ
  27.06.1936
  Dostaliśmy oficjalne i skonczone projekty nowych maszyn produkcyjnych.Zostały one natychmiast wcielone w życie.Na rządowej debacie podjeliśmy decyzję o sfinansowaniu technologii zliczania ludności.Powinno to pomóc w dalszych badaniach nad przemysłem.

  02.07.1936

  Przeprowadzona została kontrola zapasów w magazynach państwowych.Sytuacja przedstawia się dobrze wdg. mnie, mimo iż szef rządu jest sceptycznie nastawiony.

  [​IMG]


  10.07.1936

  Raport MSZ
  18.07.1936
  Dostałem wiadomość iż wybuchła wojna domowa w Hiszpanii.Rewolucja przeniosła się do Europy...czyżby to był czas aby zacząć bać się?Faszystowska ideologia rozszerza się na inne państwa...

  21.07.1936
  Raport MSZ:

  22.07.1936

  Raport MSZ:
  23.07.1936
  Raport MSZ:

  Wycinek artykułu z gazety dotyczący sytuacji w Hiszpanii.
  02.08.1936
  Zaistniała sytuacja w Hiszpanii skłoniła sztab do opracowania planu rubieży obronnych i prawdopodobnych linii obrony kraju.

  [​IMG]
  [​IMG]

  Bedą one wcielane w życie w razie takiej konieczności.Plan ostatecznej obrony zakłada utrzymanie się na północno-zachodnim wybrzeżu wyłączając Stambuł.
   
 3. Asander

  Asander Nowy

  19.08.1936

  27.08.1936
  Raport MSZ:
  08.09.1936
  Dostaliśmy podarunek od ZSRR.Bardzo miło z ich strony

  [​IMG]

  29.09.1936
  Raport MSZ:

  14.10.1936

  Raport MSZ:
  [​IMG]

  17.10.1936

  Raport wywiadu:
  19.10.1936
  Raport wywiadu:
  25.10.1936
  Zaprosiłem na obiad do mojego pałacu, wszystkich ministrów.Rozmawialiśmy zarówno o sprawach państwowych jak i prywatnych.Wiele się o nich dowiedziałem.Czuję że jakbym znał ich całe życie.Są tacy oficjalni a mimo to tacy codzienni.

  [​IMG]

  04.11.1936
  Raport MSZ:
  06.11.1936
  Dostałem od Stalina prezent.Bardzo ładnie wykonany zegar z kukułką wygrywający rosyjski hymn.

  16.11.1936
  Turk Meteo: "W Europie zima zapanowała na dobre.W wielu miastach zaspy sięgają kolan.Temperatura wacha się między -5 a -25 stopni Celsjusza.W Berlinie zwieje i zamiecie śnieżne.Wszystkim podróżującym radzimy pozostać w domu ponieważ w najbliższych dniach zimny front znad rosji dotrze i do nas."

  Mapa pogodowa wydrukowana w gazecie.

  [​IMG]

  21.11.1936
  Raport MSZ:
  01.12.1936
  Raport MSZ:
  11.12.1936
  Raport wywiadu:
  01.01.1937
  10.01.1937
  Raport wspólny MSZ oraz wywiadu:
  27.01.1937
  Szef Rządu pisze:
  Odpisałem:
  W rzeczywistości potrzeba nam pieniędzy na wszelkie operacje dyplomatyczne a przychód mamy niewielki.Gdy kwota w skarbcu będzie odpowiednia badania zostaną uruchomione.

  20.02.1937
  Udało się nam zmodernizować dywizjion Myśliwców Przechtywujących do nowego modelu.Da to nam zawsze jakąś przewagę w powietrzu.
  [​IMG]

  23.03.1937
  Przybyła do nas delegacja z Niemiec.Pragną podpisać z nami kolejną umowę handlową.Po bliższym przyjżeniu się ofercie Szef rządu podpisał ją w błyskawicznym tempie (Co było zaskoczeniem dla mnie i dla delegatów) i oświadczył iż "Zawsze i wszędzie współpraca z wami będzie!O!" -poczym podziękował delegatom i pokłonił się mnie.Tak samo szybko jak podpisał umowę, wyszedł przez drzwi i jeszcze jakiś czas słychać było jego wygwizdywanie starej ludowej piosenki.Widać że jemu też udziela się wiosna...


  23.03.1937
  Szef Rządu pisze:
  Odpisałem:
  [​IMG]  01.04.1937
  Zebranie rządu w sprawie możliwych przyszłych decyzji dyplomatycznych
  " -Panowie mamy głód ziemi.Nasze fabryki mimo ulepszania nadal nie mogą podołać przyszłym zadaniom.Potrzebujemy zdobyć kolejne terytoria o wysokim uprzemysłowieniu lub o dużych zasobach.Moje oczy kieruję na Bułgarię.Państwo niewielkie, dobrze uprzemysłowione i do tego o niewielkiej powierzchni.Jakie są wasze propozycje? -zapytałem
  -Pozwólcie panowie -rzekł Minister Spr. Zagr.- myślę że to jest dość odległe.Po pierwsze, mamy podpisany z Bułgarią pakt o nieagresji.Do tego nasze stosunki z nimi są dobre.Możliwe jest też zagrożenie ze strony ZSRR jak i innych państw.Jeżeli do wojny dołaczy się inne państwo -chociaż jedno- to możliwa jest nasza nieuchronna klęska.Do tego nie mamy zbyt dobrego sojusznika pod ręką.Swoje oczy kieruję ku wschodowi, na Związek Radziecki.Myślę że w nim możemy znaleźć poplecznika.Lecz i tu jest pewien problem.Możliwe że jeśli Rosja będzie z nami to w konflikt wejdą też inne mocarstwa.Mówię o Włochach, Wielkiej Brytanii lub Niemcach.Ten krok może wywołać Drugą Wojnę Światową.Znów spadła by na nas wielka odpowiedzialność.Jestem przeciwny takiemu postępowaniu
  -Ja myślę inaczej -odparł minister zbrojeń- myślę że nasi żołnieże podołali by każej armii.Jesteśmy niezwyciężeni.Możemy zdobyć całą Europę jeśli będziemy tego chcieli.Trzeba tylko dobrej organizacji.
  -Nie widzę w tym dobrego pomysłu -odparł dowódca wojsk lądowych- myślę że nasza armia nie jest wystarczająco liczna.Dysponujemy taką samą ilością dywizji co Bułgaria, posiadamy 3 dywizje kawalerii natomiast oni 2 lecz nadrabiają to dywizją piechoty.Trzeba by wielkich staran aby wygrać tę wojnę i wielkich chęci do tego.
  (...) [Każdy minister podał swoją opinię]
  -Więc drodzy panowie.Jaka jest wasza decyzja?Podejmujemy to ryzyko?
  -Popieram -powiedział prawie każdy z wyjątkiem Ministra spraw zagranicznych-
  -Obawiałem się tego -powiedział- że nie wystarczy wam to co mamy.Nie możemy robić ataków na czyjąś suwerenność.Nie zgadzam się panowie.Nie zgadzam, nie zgadzam, nie zgadzam.Po trzykroć się nie zgadzam! -mówiąc to wstał trzy razy uderzył w stół
  -Decyzja większości jest inna.Musimy odzyskać to co nasze.Musimy znów stać się potęgą.-odparłem
  -Ale nie kosztem innych.Nie można...nie wypada -powiedział panicznym tonem
  -Jeżeli nie chcesz brać w tym udziału złóż rezygnację.Nie chcę tego ale nie mogę Cię zmuszać.
  Zapanowało milczenie.Widać było że gryzie się z własnymi myślami
  -Dobrze.Zgadzam się.Ale nie chcę brać na to odpowiedzialności.
  -Wspaniale.Więc kiedy planujesz zerwać pakt o nieagresji?Jaka jest twoja propozycja?
  -Myślę że 14 kwietnia to odpowiednia data wasza wysokość - poczym skierował się do drzwi - dziękuje panowie ale ja muszę już iść.Musicie wiedzieć że prowadzicie nasz kraj na pewną zgubę."
  -Dobrze.Za tydzień opracujemy plan inwazji Ekscelencjo -powiedział szef sztabu-
  -Myślę że czas już zakończyć nasze zebranie.-odparłem- idą dla nas pomyślne lub niepomyślne czasy i mam nadzieję że będziecie tutaj ze mna nie zważając na sytuację....  14.04.1937
  List od Ministra spraw zewnętrznych:
  15.04.1937
  Marsz wszystkich dywizji na Stambuł -miejsce z którego rozpocznie się inwazja na Bułgarię

  23.05.1937
  Podczas oficjalnego zebrania podjęliśmy decyzję o agresji na Bułgarię dnia 14 Lipca.

  08.07.1937
  Raport MSZ:

  09.07.1937

  Raport MSZ:
  10.06.1937
  Raport MSZ:
  11.06.1937
  Gazeta Turkey-Turkey! "Czyżby wojna?
  2 miesiące temu rząd podjął decyzję o zerwaniu paktu o nieagresjii z Bułgarią.Fakt ten był dość długo utajniany.Czemu rząd utajnia przed narodem tak ważne decyzje?Także wszystkie dywizje stacjonujace przy granicy wschodniej zostaly wysłane w rejon zachodni.Czyzby konflikt był rzeczą realną?


  Tego samego dnia Sinciang zerwał z nami umowę handlową podpisaną na początku miesiąca.

  14.06.1937
  Wojna!
  Dodatek specjalny do wszystkich gazet.

  Oficjalne moje wystąpienie:
  "Narodzie Turecki.Nastała wielka godzina.Czas abyśmy poszli w ślady naszych przodków i stali się mocarstwem które osiągneło swój cel przez krew nie usta.Czas abyśmy powiedzieli NIE dla bezprawnej okupacji naszych dawnych ziem.Czas abyśmy poderwali się i w naszym zrywie wygrali!Wygrali słuszną wojnę!Powstań Turcjo!A ja poprowadze Cię do zwycięstwa!"

  O godzinie 8:00 wszystkie dywizje znajdujące się w Stambule przystąpiły do ataku na Warnę

  [​IMG]

  16.06.1937
  Szef rządu pisze:

  17.06.1937
  Dowódca sił lądowych donosi:
  [​IMG]

  Szef rządu pisze:
  [​IMG]

  18.06.1937
  Raport Dsl:
  [​IMG]  21.06.1937
  Raport Dsl:
  [​IMG]

  29.06.1937
  Raport Dsl:
  [​IMG]

  Raport MSZ:
  [​IMG]


  12:00
  Raport Dsl:
  [​IMG]


  16:00
  Raport Dsl:
  30.06.1937

  12:00
  List od Dsl:
  13:00
  Odpowiadam:

  16:00
  Raport Dsl:
  [​IMG]

  01.07.1937

  Raport Dsl:

  04.07.1937
  Raport Dsl:
  [​IMG]


  06.07.1937
  Raport MSZ:
   
 4. Asander

  Asander Nowy

  01.08.1937
  Podpisaliśmy pokój z ZSRR.Każda strona uznała tę wojnę za bratobójczą i postanowiliśmy najszybciej to skończyć.Mimo wielu sprzeciwów po obu stronach pokój został podpisany.Rozpoczeliśmy także ubezpieczanie granic zarówno wschodnich jak i zachodnich.Rozpoczęte zostały także prace nad uzupełnianiem nadwyrężonych dywizji.Jako że jesteśmy w sojuszu z Niemcami i Jugosławią postanowiliśmy rozpocząć planowanie wzajemnej pomocy (tj. wysyłanie potrzebnych surowców).Podczas towarzyskiego spotkania 3 trzech stron sojuszu (Niestety A.Hitler nie mógł wziąć udziału) omówiliśmy plany zabezpieczeń granic oraz pomocy gospodarczej oraz w razie wojny umów handlowych wewnątrz pokojowych.
  [​IMG]
  Mapa
  [​IMG]

  Spotkanie
  [​IMG]

  Gazety piszą:
  06.08.1937
  Wysłalismy naszą delegację Jugosławii w sprawie umowy handlowej.Rozmowy trwały ok. 2 godz. w końcu po sprawdzeniu wszystkiego (łącznie ze stanem przychodów surowców) doszło do podpisania umowy.
  [​IMG]

  12.08.1937

  MSZ donosi:
  [​IMG]

  15.08.1937
  Raport MB oraz Wywiadu:
  26.08.1937
  Zaprosiłem wszystkich ministrów na wspólny obiad.Rozmawialiśmy o naszych dotychczasowych wyczynach na arenie południowo wschodniej Europy.Wszyscy uznaliśmy atak na Bułgarię za rzecz opłacalną.Nie tylko udało nam się zwiększyć ilość regionów uprzemysłowionych, a co za tym idzie możliwości produkcyjnej, ale także dobrze radzimy sobię z partyzantami.

  27.08.1937
  Rozpoczeliśmy kontrolę badań naukowych.
  [​IMG]

  30.08.1937
  Wspaniały gest ze strony niemców.Przekazali nam plany na nowe technologie.

  [​IMG]

  29.09.1937
  Szef rządu pisze:
  Odpisuję:
  [​IMG]

  05.10.1937
  Raport Ministra Bezpieczeństwa (MB):
  Raport MB:
  [​IMG]
  [​IMG]

  24.10.1937
  Raport Wywiadu:
  [​IMG]

  12.11.1937
  Raport MSZ:
  14.11.1937
  Raport organizacji Ds. kontroli przemysłu:
  [​IMG]

  21.12.1937
  Szef rządu pisze:
  Odpisuję:
  [​IMG]
  [​IMG]

  01.01.1938
  Wreszcie nowy rok.Podczas 5 godzinnego podsumowania ubiegłego roku, wymieniono zwycięstwa w Bułgarii, polepszenie stosunkow z Niemcami i Jugosławią oraz doświadczenia zdobytego podczas walk na froncie zachodnim.Zgodnie wszyscy potwierdzili iż rok 1937 przebiegał pod znakiem wojny, bitew, i szybkich decyzji, lecz nie uwolniony od błedów.Mamy wszyscy nadzieję iż uda nam się na owych błedach czegoś nauczyć i nie popełniać podobnych w przyszłości.Takie obietnice noworoczne.W całym kraju świętowano nowy rok.Chociaż w tym dniu mogliśmy zapomnieć o problemach codzienności.

  03.01.1938
  Rozkazałem odpowiednim ministrom aby przeprowadzili kontrolę produkcyjną i przekazali mi wszelkie informacje na temat możliwości produkcji.Chodziło mi szczególnie o wykaz technologii wojennych.
  [​IMG][​IMG]
  [​IMG]

  07.01.1938
  Raport MSZ:
  13.01.1938
  Przybyła do nas delegacja z Niemiec.Chcieli podpisać umowę handlową.Szef rządu wykonał kilka telefonów, porozmawiał z delegatami (dowiedział się iż są kawalerami), przejżał znów umowę, po czym ją podpisał.Nie obeszło się bez wierszyka....."Z okazji roku nowego, życze wam przyjaciele aby każdy z was był zdrowy, a waszym przyszłym żonom, aby nigdy nie zabrakło im urody.Do tego w pracy szczęścia i sukcesów abyście nigdy nie czyścili publicznych sedesów".Zaczynam się tego człowieka bać...

  [​IMG]

  20.02.1938
  Raport MSZ:
  27.02.1938
  Syjam wystąpił do nas z propozycją umowy handlowej.Sprawy poszły gładko ponieważ przychód materiałów rzadkich był niewielki a czasem bliski zeru a Syjam potrzebował energii.Na szczęście dziś nie było wierszyka ale gdy delegaci wyszli za drzwi, Szef Rządu powiedział pod nosem; Ching Chang chong, surowiec im wsiąkł".

  02.03.1938
  Raport Wywiadu:

  Obraz egzekucji

  [​IMG]

  Tym oto optymistycznym akcentem kończe kolejną częśc aara :D mam nadzieje ze nie bedziecie sie na mnie gniewac za status quo ale musiałbym oddac im prowincje zasobne w surowce (materialy rzadkie oraz stal)
   
 5. Asander

  Asander Nowy

  12.03.1938

  Raport specjalny MSZ:
  [​IMG]

  21.03.1938
  Syjam znów wysunął propozycję handlową.Minister spr. zagr. zaśmiał się pod nosem i powiedział że czuje się przez nich molestowany...tak jak zawsze umowę podpisaliśmy gdyż była korzystna.

  [​IMG]

  22.03.1938
  Raport MSZ oraz Grup naukowych:
  [​IMG]

  16.04.1938
  Raport Ministra Zbrojeń:

  13.05.1938
  Raport MSZ:
  [​IMG]


  01.06.1938
  Raport MZ:
  [​IMG]

  18.06.1938
  Raport MZ:
  25.07.1938
  Szef rządu pisze:
  Odpisuję:
  08.08.1938
  Raport MSW oraz Organizacji Naukowych:
  Odpisuję:
  [​IMG]

  [​IMG]

  09.08.1938
  Z dniem 09.08.1938 włączam w życie dyrektywę 1154D dającą prawo do wykonywania kary śmierci, na urzędnikach państwowych, ministrach, organizacjach działających na rzecz kraju, oraz skorumpowanych grupach porządkowych.Dyrektywa ta ma poprawić bezpieczeństwo oraz zmniejszyć bezkarność ludzi szkodzących państwu Tureckiego.Ma ona także zrównać prawa ludności cywilnej oraz urzedników którzy mają cywilom pomagać a nie wykorzystywać ich do własnych celów.Na mocy prawa nadanego mi przez boga, ja Asander, król Turcji wcielam w życie sporną dyrektywę 1159A która zmniejsza wynagrodzenie urzędników państwowych, zmniejsza ich władzę do niezbędnych funkcji, oraz ogranicza prawa swobód tj. ograniczenia praw immunitetu, oraz wdraża sroższe postępowanie karne wobec owych urzędników.Dodatek B do tej dyrektywy nakazuje aby urzędnik państwowy miał wyższe wykształcenie, był odpowiednio selekcjonowany, oraz ma mieć 3 miesięczny okres próbny.Awanse będą przydzielane tylko gdy jest to niezbędne lub gdy pracownik zasłużył na takowy.Wszelkie łapówkarstwo, branie pieniędzy za wykonanie pewnych czynności w sposób nielegalny, grożą karą śmierci, konkwiskatą majątku oraz wpisanie osób -które pomagały owemu człowiekowi w tym czynie- w spis osób kontrolowanych przez milicję, do czasu pełnego udowodnienia winy.

  Te pół roku były nudne jak flaki z olejem :D wybaczcie niektóre błedy ale jestem po mocnej melisie i mój mózg wygląda jak ospałe wymiociny =)
   
 6. Asander

  Asander Nowy

  Raczej ciezko bedzie nas pokonac ale sie okaze.zobacz co mnie tak odciagnelo od turcji ;D (gram na kodach ale ja tak zawsze przy pierwszej grze jakims panstwem ;) (to pomaranczowe to wegry-Ja :D ) (of course jak zawsze kod na PP i manpower ;0 )

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  (czekam na jakis pokoj bo mi partyzantka sie robi a juz mam dosc obstawiania calej mapy garnizonami =/ )
  (aktualka jutro)
   
Status Tematu:
Zamknięty.

Poleć forum